Év végi változócsillag-dömping

Karácsony után Teichner Szilárd újabb négy változócsillaga került be a VSX nemzetközi változócsillag-adatbázisba: Vend27, Vend30, Vend31 és Vend33. Több érdekes változó is van a most jóváhagyott felfedezései között, egyiküknek még a távolságát is kiszámolhatjuk.

A Vend27 egy ellipszoidális változó az Albireo (béta Cygni) közelében, amelyet Szilárd mintegy négy évvel ezelőtt fedezett fel a 80/600-as refraktorra szerelt DSLR kamerával készített képein. Ezt a típust olyan szoros kettőscsillagok alkotják, amelyeknél a rendszer egyik tagjának alakja az egymásra ható gravitáció és az árapály erők miatt ellipszoid alakúvá torzult, s a rendszer fényessége amiatt változik, mert az ellipszoid alakú komponens Földről látszó felszíne a keringés során midig eltérő méretűnek látszik - ugyanakkor ezek a rendszerek nem mutatnak fedést.  
A Vend27 elég szabályosan hullámzik 12,52 és 12,78V között 128,6 napos periódussal.
A Vend27 fázisgörbéje Teichner Szilárd DSLR mérései és ASAS-SN adatok alapján.

Vend27:     
Koordináták: 19 30 39.19 +28 46 32.8 (J2000.)
Típus:
ELL
Fényesség:      12.52 - 12.78 V
Periódus:     128,6 nap
Epocha: HJD 2458058.0


A Vend30 egy W UMa típusú fedési változó (EW) a béta Cephei közelében, amelynek mindkét csillaga ellipszoiddá torzult a gravitációtól és a gyors forgás miatti centrifugális erő miatt, s a közel 7 órás keringési periódus során összeérve, folyamatosan fedi egymást eltérő felületen a Föld irányából nézve - ez okozza a 14,10-14,42V közötti fényességváltozást.

A Vend30 fázisgörbéje Teichner Szilárd DSLR mérései és ASAS-SN adatok alapján.

Vend30:     
Koordináták: 21 25 57.23 +69 51 21.1 (J2000.0)
Típus
: EW
Fényesség: 14.10 - 14.42V
Periódus: 0,29101 nap (6,984 óra)
Epocha: HJD 2458108,009

A Vend31 szintén ellipszoidális változó. A Sárkány csillagképben található csillag 12,04-12,14V között 10,071 nap periódussal rendkívül szabályosan változtatja fényességét. A fénygörbe alapján úgy néz ki, a fő- ill. mellékminimumok mélysége eltérő, ebből arra következtethetünk, hogy a rendszert alkotó két csillag mérete különbözik.

A Vend31 fázisgörbéje Teichner Szilárd DSLR mérései és ASAS-SN adatok alapján.

Vend31:
Koordináták: 18 29 50.63 +72 48 01.1 (J2000.0)
Típus:
ELL
Fényesség: 12,04-12,14V
Periódus: 0,41963 nap  (10,071 óra)
Epocha: HJD 2458110.971

Szilárd most bejegyzett változói közül a legérdekesebb talán a Vend33. Ez a gamma Cephei szomszédságában található csillag egy nagy amplitúdójú delta Scuti (HADS) változó, amely mindössze 3,467 óra periódussal változtatja fényességét 10,57-10,74V között. Erre a nagyon rövid periódusú pulzáló változócsillag típusra jellemző, hogy a fénygörbe felszálló ága sokkal meredekebb mint a leszálló ág. A nagy amplitúdójú delta Scuti típusú változócsillagok periódus-fényesség relációját felhasználva Szilárd kiszámolta a csillag abszolút fényességét is, s ez alapján - az adott égterületre vonatkozó extinkciót is figyelembe véve - a távolságára kb. 2000 fényév jön ki.
Cirkumpoláris elhelyezkedése, rövid periódusa és kellően nagy amplitúdója következtében egy 3,5-4 órás időszak alatt a Vend33 teljes ciklusának fényváltozását nyomon követhetjük digitális fotometriával.


A Vend33 fázisgörbéje Teichner Szilárd DSLR mérései és ASAS-SN adatok alapján.

Vend33:
Koordináták: 23 37 43.81 +78 06 57.6 (J2000.0)
Fényesség
: 10,57 - 10,74 V
Típus: HADS
Periódus: 0,14447 nap  (3,467 óra)
Epocha: HJD 2458111.855

Szép évünk volt. Tovább bővült a Vendégcsillag-kereső programban résztvevő ill. azt segítő amatőrök köre, s az általunk felfedezett, s a nemzetközi változócsillag-adatbázisba (VSX) bejegyzett változócsillaga már 38-ra emelkedett.
Boldog új évet kívánunk blogunk olvasóinak!

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Újabb fényes üstökös a hajnali égen: C/2018 Y1 (Iwamoto)

Új, fényes üstökös a Szűz csillagképben!

Üstökös-szerű aktivitás a (6478) Gault kisbolygónál