Bejegyzések

Vend49: újabb flercsilag, ezúttal a Hattyú csillagképben

Kép
David Rankin utahi kisbolygóvadász barátunk újabb flercsillag felfénylését kapta el: a Hattyú csillagképben található a Vend49 szeptember 2-án a szinte a semmiből fényesedett fel néhány perc alatt 17,2 magnitúdóig.

Vasárnap reggel szólt David barátom, hogy kisbolygóvadászat során a 30,5 cm-es távcsövével aznap éjjel készített CCD-felvételeken szinte a semmiből feltűnt egy csillag, amelynek fényessége kicsivel több mint 8,5 perc alatt közel százszorosára fényesedett, majd gyorsan elhalványodott. A kérdéses égterületről készített első képen még semmi nem látszott 22 magnitúdó határfényességig, a második képen viszont egyértelműen látszik egy fényes, 17,2 magnitúdós csillag. A harmadik és negyedik képen viszont már jóval halványabb a csillag. Internetes csillagkatalógusok alapján a megadott helyen egy halvány, nagyon vörös csillag található. Ez alapján egyértelmű, hogy egy vörös törpe fler-kitörését kapta el David.


 Animáció a David Ranki által felfedezett flercsillag szeptember 2-ig fény…

A NASA műholdja is észlelte a magyar amatőrcsillagász által felfedezett különleges változócsillag kitörését

Kép
Hét évnyi kitartó változócsillag-kereső munka után augusztus elején Fidrich Róbert amatőrcsillagász detektálta egy korábban halvány változócsillag fényes kitörését. A Nyíl csillagképben található különleges (szimbiotikus) változócsillagot ezen a héten a NASA által 2004-ben föld körüli pályára állított Swift műhold röntgen és ultraibolya műszereivel is megfigyelték.

 Fantáziakép egy szimbiotikus változócsillagról, az R Aquarii-ről. (Forrás: STScI, Dana Berry)

Fidrich Róbert amatőrcsillagász a változócsillagok közel harmincévnyi rendszeres vizuális megfigyelése után mintegy hét évvel ezelőtt kezdett el digitális fotózással foglalkozni. Ekkor indította el a Vendégcsillag-kereső programot azzal a reménnyel, hogy ismert változócsillagok digitális fényességmérése mellett egyszer majd egy “vendégcsillagot” (nóvát, törpe nóvát, esetleg szupernóvát) is sikerül felfedeznie. Augusztus 8-án egy korábbról már ismert, 418 napos periódusban pulzáló vörös óriáscsillag hirtelen kifényesedését észlelte,…

Vend48: fedési változó a Hattyú farkánál

Kép
Vissza a klasszikus változócsillagokhoz. A Vend47 okozta izgalmak után ezúttal ismét egy fedési változót sikerült felfedezni a Hattyú csillagképben: a Vend48 több mint 15 órás periódussal változtatja a fényességét 13,04-13,36V magnitúdó között.

Az augusztusi sok derült éjszakát kihasználva a Vend47 kitörésének felfedezése után is folytattam a nóva-vadászatot a Vendégcsillag-kereső program keretében. Bár klasszikus nóvát vagy törpe nóvát még mindig nem sikerült felfedeznem, de az augusztus 19/20-i éjszaka a Hattyú farkánál, a Deneb - V503 Cygni látómezőben a VaST jelzett egy csillagot, amely jelentősen fényesebb volt az előző éjszaka készített referencia képekhez képest. Az ASAS-SN égboltfelmérő program adatai alapján generált nyers "fénygörbe" alapján sejthető volt, hogy egy rövid periódusú változócsillagot találtam. Az adatok megfelelő formába történő átalakítása után ráeresztettem a Period04 perióduskereső programot, amely által készített előzetes fázisgörbe egyértelművé t…

Vend47: a new symbiotic variable in Sagitta

Kép
I discovered a new symbiotic variable star, Vend47 in outburts during course of our "Vendégcsillag-kereső" /Guest Star Hunter/ Programme.

Vend47 was found  on my 4x60s DSLR images of my "QW Sge" field made Canon EOS 1000D camera with 180mm focus telephoto lens in Zsámbék, Hungary. The star was 12.0TG on 31.9451 July and 11.66TG on 3,9886 Aug. and 10.7TG on 08.9381 Aug. VSX listed an SR variable ASASSN-V J195442.95+172212.6 with a range between 12.16-12.84V with 418 days period. ASAS-SN data show a sudden rise from 12.025C on 05.49 August to 11.113V on 06.3317 Aug -- a strange fast brightening for an SR variable with 418 days period. So I suggested it was a symbiotic variable in outburst when it was submitted to the IAU Central Bureau for Astronomical Telegrams Transient Object Confirmation Page (TOCP) as a new discovery  where it was designated TCP J19544251+1722281.

Short term light curve of Vend47 based on ASAS-SN data

CCD observations by Tamás Tordai (Bu…

Vend47: egy új szimbiotikus változócsillag felfedezésének története

Kép
Hét évnyi kitartó változócsillag-kereső munka végre meghozta első, igazán komoly fogásnak számító eredményét: a múlt héten felfedeztem egy új, fényes szimbiotikus változócsillag első kitörését. A Nyíl csillagképben talált 10,7 magnitúdó fényességű Vend47 mibenlétének kiderítésében magyar, olasz, francia amatőr- és profi csillagászok működtek együtt. A "forró típusú" kitörésen áteső rendszer további nyomonkövetéséhez is várjuk amatőr- és profi csillagászok közreműködését, vizuális, fotometriai és spektroszkópikus megfigyeléseit.A Vend47-ről Majzik Lionel által 2018. augusztus 13-án éjszaka készített felvétel részlete.


Közel harminc évnyi vizuális változócsillag-észlelés után mintegy hét évvel ezelőtt kezdtem el foglalkozni a digitális fotometriával, és ekkor indítottam el a Vendégcsillag-kereső programot azzal a reménnyel, hogy ismert változócsillagok digitális fotometriája mellett egyszer majd egy "vendégcsillagot" (nóvát, törpe nóvát, esetleg szupernóvát) sikerül…

Valami robbant a Nyíl csillagképben

Kép
Az első igazán nagy durranásnak számító, komoly fogásom egy 10,7 magnitúdó fényességű, éppen kitörésben levő szimbiotikus változócsillag a Nyíl csillagképben: Vend47 = TCP J19544251+1722281 = ASASSN-V J195442.95+172212.6.

Csütörtök délután, egy teljesen átészlelt éjszaka után érkeztem meg a Tarján melletti MeTeor 2018 észlelőTáborba (MTT 2018). Előző éjszaka Zsámbékon 53 égterületről készítettem fotókat a Vendégcsillag-kereső program keretében, amelyek feldolgozását és átnézését a táborba érkezve is folytattam. A késő délutáni órákban jutottam el a Nyíl csillagképben található, a QW Sge változócsillagról elnevezett égterület képeihez, amelyeken a VaST változócsillag-kereső program által jelzett találatok között kiszúrtam egy ígéretes jelöltet. Ez a csillag az aug. 8-i zsámbéki képeimen 10,7 magnitúdó fényességű volt, míg a öt nappal korábbi (aug. 3/4-i éjszaka készített) referencia képeimen még sokkal halványabb, 11,7 magni volt a fényessége.

A VSX változócsillagkatalógus szerint a m…

V904 Cyg: amikor "helyre teszünk" egy régi változócsillagot

Kép
A Hattyú fejében található közismert szép színes kettőscsillag, az Albireo környékéről szombat éjjel készített fotóimon talált vörös változócsillag valójában a még évtizedekkel ezelőtt felfedezett V904 Cygni, csak annak hibásak voltak a pozíció adatai, amit most helyretettünk a VSX adatbázisban.

A júl. 14/15-én a TY Cygni környékéről készített képeimen találtam egy 13 magnitúdó fényességű csillagot, amelynek a helyén a korábbi referencia képeimen nem átszott semmi. A VaST a megadott pozíción nem jelzett ismert változócsillagot. A VSX adatbázisban a megadott pozícióra elindított keresés azt mutatta, hogy 44 ívmásodperccel arrébb található a V904 Cygni lassú, szabálytalan (LB) típusú változócsillag. A sky-map.org DSS fényképén egyértelműen látszott, hogy az általam talált csillag -- legyen az ideiglenes neve Vend S947 - helyén egy erősen vörös színű csillag figyelhető meg, míg a V904 Cygnire megadott pozícióban egy normál színű csillag látszik. Amikor az ASAS-SN égboltfelmérő program a…